Velkommen uke 12

Vanlige åpningstider. Neste sanse og regulerings-gruppe starter onsdag 12 april, ta kontakt med din veileder ved interesse for å delta. Åpent hus er onsdag 29 mars, da kan man også få hilse på vår praksisstudent Rakel som skal være her til 28 april. Hun tar videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Høgskolen Innlandet 🙂