Brukererfaringer med TSM / kroppslig reguleringsstøtte

Eksempler fra praksis:

«Kvinne (23) forteller at etter jevnlig bruk av reguleringsring på fingeren sin - så har hun sluttet å selvskade, klore/kutte i sine hender. Hun oppgir dessuten å oppleve mer motorisk ro, samt indre følelsesmessig ro. Sier hun opplever seg mer til stede, mer samlet».

 

«Mann 42 oppgir at han har god effekt av vektteppe på fanget, i begynnelsen av timen (inntil 15 min). I tillegg bruker han en rund taktil plate til å ha under føttene. Han forteller at han av denne sansestimuleringen blir roligere, mer til stede på kontoret i stolen, og han får større tilgang til å reflektere samt ordsette følelser og opplevelser». Da vi forsøkte med vektvest, som jobber på de samme sansene (proprioseptiv, taktil), ble denne formen for sansemotorisk regulering, altfor triggende iht egen overgrepshistorie. Hans ubehag økte ved å prøve vektvest- mens tyngden i teppe over knær og lår oppleves beroligende og samlende. Det er derfor svært viktig å utvise varsomhet  i utprøvelsen av verktøy og innta en traumesensitiv tilnærming.

 

«Kvinne (46 )oppgir at hun nå ved systematisk bruk av vektteppe, enten på fang eller holde i hendene mens oppreist, bruk av kulde, ulike fikleting som stressball med pigger, kan nyttiggjøre seg innleggelser på en helt annen måte enn før. Dette gjør at hun ikke lenger kjenner behov for diverse beroligende medikamenter».

Ved å systematisk gjennom egen "sansediett" arbeide med primærsansene: (vestibulærsans, proprioseptiv og taktil sans) så gjenoppretter hun en balanse i sitt sansesystem og nervesystem til å kjenne på tilstrekkelig ro og tilstedeværelse.

 

«Kvinne (50) blir i samtalen selv oppmerksom på hvor reaktivert hun er når hun er hjemme, følelsesmessig og kroppslig ( i sanse- og nervesystem), på tross av at hun på et mentalt plan vet at hun er i sitt eget hjem. Dette skjer på bakgrunn av noen spørsmål fra faglig veileder, om hvordan hun er sanselig til stede; hvordan hun oppfører seg i hjemmet. Umiddelbart «forstår» hun med kroppen at hun går reaktivt rundt, hvileløst og vekslende mellom ulike fryktmoduser som frys, flukt og underkastelse . hele døgnet igjennom.

Hun forteller selv at hun føler at hun har "våknet" fra noe, hun kjenner seg mer til stede, og blir klar over diverse gjøremål i hjemmet som hun nå forstår at hun ikke har utført på flere år. Hun forteller at hun har vært til stede fysisk, men som om hun likevel ikke har vært til stede. Dette oppleves for kvinnen som et viktig gjennombrudd.

 

Kvinne (40) kan fortelle at etter at vi har øvd på vagusstimulerende øvelser, blir hun oppmerksom på at hun går med tungen i opp i ganen hele tiden, og at hun kun puster overflatisk og i øvre del av brystet. Det å klare å få til pust helt ned i magen oppleves frigjørende.

 

 

UTSAGN FRA BRUKERE:

  • « Å få økt kunnskap om sansers betydning for hvordan jeg tar inn verden rundt meg og i meg selv- det gir så mening. Det nytter i min hverdag». Kvinne, 34

 

  • « Yogaen når inn til meg på en slik måte som ikke noe annet gjør, og skaper balanse. Uten å snakke. Kroppen min blir frisk» Kvinne 43
  • «WOW! Hva i alle dager gjør denne fidgetgreia egentlig? Hva var det du sa om de sansene igjen? Dette virker jo faktisk!» Kvinne 25

 

  • « Jeg har ikke energi nok i hverdagen. Kroppen min kan nok å hvile, men ikke hodet mitt. Jeg trenger hvile og hjernepauser. Nå har noe av det jeg har øvd på i lengre tid blitt til noe jeg gjør automatisk i hverdagen min. Og da merker jeg raskere at jeg er i ubalanse og er i behov for å regulere meg mer jevnlig med å gjøre øvelser. Akkurat nå trenger jeg det i forhold til overganger, fra f eks jobb til hjemme. Jeg håper å få både mer overskudd og energi til å gjøre det jeg vet at jeg egentlig har planer om. Å få nullstilt meg til å få til mer av det jeg vil». Kvinne 44

 

Overskriftsgrad to

Her legger dere brødtekst

Overskriftsgrad tre

Her legger dere brødtekst

priscilla-du-preez-ocY2jXVSz88-unsplash