Vår sansereise

(Denne siden er under utvikling)

 

Tilbake i 2013 begynte vi å se noen spennende sammenhenger mellom sanseprosesesserings-vansker og traumeforskningen og litteratur som kom inn for fullt på denne tiden. Det var ikke så mye kurs eller faglitteratur på på norsk tilgjengelig om denne koblingen.

RVTS Øst inviterte i 2016 ergoterapeut Marti Smith til Norge, gjennom sitt samarbeid med Bruce Perry og Østbytunet behandlingssenter.

Kurset med Marti Smith på "Sensory regulation of the traumatized mind"  i 2016 ble en "aha-opplevelse" av de store for vår del. Derfra startet for alvor vårt ønske om å satse mer på sansemotorisk regulering som en av våre viktigste innganger og tilnærminger til målgruppen.

Lenke under til lignende kurs som RVTS Vest arrangerte i 2018 med Marti Smith:http://https://rvtsvest.no/aktivitet/09-05-18-sensory-regulation-for-childhood-trauma/[/embed]

I årene som fulgte var det gradvis små drypp her og der med kurs eller artikler relatert til temaet, på norsk. Vi så til RVTS Øst og Østbytunet som hadde spennende internasjonalt samarbeid på gang og som viste til gode resultater i henhold til barn i unge spesielt.

Siden vi hadde radaren ute for å fange opp andre fagpersoner som var interessert i sansemotorisk regulering i traumearbeid  -  - kom vi over Sara Greger. Hun drev enkeltmannsforetaket "SANSESMART". Vi ba om kursing i 2018 - og bare dager etter kurset klarte vi å rekruttere henne til å jobbe hos oss.

Da vi så at RVTS Øst hadde knyttet seg til Elisabeth Warden og SMART Moves, fikk vi to plasser på sertifiserings-kurset som ble holdt på RVTS Øst i 2019.

I løpet av kursdagene ble Sara hanket inn og bedt om direkte samarbeid med Elisabeth Warden- Stor stas!

 

 

Overskriftsgrad to

Her legger dere brødtekst

becca-tapert-391586-unsplash

Overskriftsgrad tre

Her legger dere brødtekst

priscilla-du-preez-9e4n5-xvvbg-unsplash