Vårt TSM tilbud

 

Alle som kommer til oss for individuelle avtaler vil tidlig i forløpet bli introdusert for ulike sensorimotoriske verktøy. Det kan feks være stressball, et teppe med litt tyngde, fidget-leker eller et fotbrett for å kjenne føttene og underlaget.

Dette kan kanskje virke litt rart i begynnelsen, men vi som jobber her, vi vet at det virker.

Dette vil bli introdusert med stor varsomhet og kun som en invitasjon til å prøve ut.

Alt her skjer i et samarbeid, og det er ikke noe man må forsøke av regulerings-verktøy  dersom man ikke ønsker det.

 

Sanseprofilering - Adult sensory profile.

Et internasjonalt anerkjent kartleggingsverktøy som vi benytter som et ledd i å kvalitetssikre et godt tilbud til den enkelte når vi skal forsøke å finne frem til gode og trygge veier ut av reaktivitet.

Dette verktøyet vil kunne gi gode svar for den enkelte om trygge nok måter å  gjenoppta kontakt med sin egen pust, sansesystem og kroppsfornemmelser.

 

Sansegrupper , psykoedukasjon om traumer, sansesystemet og traumenes påvirkning av våre sanser.

 

Gruppene kjøres to ganger i halvåret og er en del av  et standard forløp hos oss. Dette er ikke erfaringsdelings-grupper, men et rent psykoedukativt kurs.

 

Sansegruppe- Praktiske øvelser

som kan bidra til økt kapasitet i hverdagen. Kjøres både i gruppe og i individuelle økter etter felles kursing.

 

Traumesensitiv Yogagruppe.

Gruppene går ukentlig på torsdager og er i samarbeid med Anette Berger på Modaka som har sertifisering i traumebevisst yoga.

Hver deltaker får mulighet for individuell oppfølging i sin unike yogareise, og alle som deltar setter seg egne mål for sin egen yogapraksis.

 

Individuelle avtaler med tilpasset sansemotorisk praksis. I avtaler / samtaler vil det brukes noe tid på å enten lære om eller prøve ut ulike teknikker/verktøy for økt tilstedeværelse, grunning etc.

Vi ser at dette gir økt selvforståelse og ikke minst egne verktøy for å regulere seg selv i sin hverdag.

Vi har flere tilbud under utvikling, som kan brukes både individuelt og i gruppe.

 

Det ene er REST metoden. (Restorativ sanse terapi.)

En stressreduserende metodikk etter en modell som SPI Consult- ergopterapeut Charlotte Andersen og yogalærer Marie Haulrik har utviklet sammen i Danmark.

Les mer om dette unike pilotprosjektet her:

http://https://www.etf.dk/undersoegelse-af-restorativ-sanse-terapi-som-stress-reducerende-metode-et-pilot-projekt?fbclid=IwAR34U3C3NNa988xiqMYlAynOBIGqvNMZ6tiq5-F9goR-gAJS5M98bdIOCUI

Artikkel om REST metodens funn ift redusering av stress hos sårbare voksne:

http://https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/undersoegelse_af_restorativ_sanse_terapi_som_stress_reducerende_metode_artikel.pdf

 

Det andre tilbudet vil utvikler er Hvileterapi - en terapiform utviklet av Marie Haulrik, basert på restorativ yogapraksis.

http://https://mariehaulrik.dk/?fbclid=IwAR2A1e41FP__gl-SAvzN8amL6-Yig8bxvCKemcUB05k0sUkBxkcwnNmzzYQ

Overskriftsgrad to

Her legger dere brødtekst

Overskriftsgrad tre

Her legger dere brødtekst

soroush-karimi-p299MjaW-EM-unsplash