Tilpasset tilbud

Alle brukere ved senteret skal møtes med respekt og likeverd. Vi ønsker å være tilgjengelige for alle personer utsatt for seksuelle overgrep og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte. Du kan være anonym og alle ansatte har taushetsplikt. Du kan også få tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Nok.-sentrene har en felles faglig plattform og veiledere for et tilpasset tilbud til alle kjønn, personer med funksjonsnedsettelser og flerkulturelle brukere. Vi ønsker å ha et inkluderende tilbud for alle.

Under kan du se hvilke fasiliteter vi har på vårt senter. Dersom du har behov for tilrettelegging som ikke finnes på senteret, kan du ta kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer for deg.

Trenger du tolk?

Si fra til oss, så bestiller vi tolk ved behov der brukeren ikke behersker norsk eller engelsk eller bruker tegnspråk.

Tilbud til hørselshemmede: Vi har bildetolk tilgjengelig.

Vi har et tilrettelagt tilbud for deg som har hørselshemning eller hørselvansker. Dette gjelder både for deg som kontakter oss fordi du er utsatt for seksuelle overgrep selv, er pårørende eller om du er fagperson.

Vi har bildetolk tilgjengelig dersom du ønsker en samtale hos oss på senteret. Husk å gi beskjed på forhånd av avtalt samtaletid om at du ønsker / trenger bildetolk.

Tilbudet er levert av NAV Bildetolktjeneste.

Ønsker du oppmøtetolk når du bestiller time hos oss, må du ordne dette selv. Gi oss gjerne beskjed om det. Ta kontakt med senteret for å avtale hvordan vi på best mulig måte kan hjelpe deg når du kommer.

Tilbudet er gratis.

Hva er bildetolk?

Bildetolktjenesten tilbyr tegnspråktolking gjennom skjerm. Bildetolken er i et tolkestudio og er ikke fysisk tilstede hos oss. Vi kommuniserer med tolken via iPad. Bildetolktjenesten tilbyr både skrive- og tegnspråktolking.

Du kan lese mer om bildetolktjenesten på NAV sine hjemmeiser.

Ta kontakt for samtale. E-post: post@nokelverum.no

Senterets fysiske utforming og fasiliteter

Vi holder til i 3 etg, og lokalene minner om en leilighet med 4 kontorer, toalett, lagerrom, møterom,samt kjøkken og romslig stue. Vi leier også et større grupperom i etasjen under oss. Du kan velge mellom å ta heis eller ta trappene. Senteret er tilgjengelig og tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede og for brukere med nedsatt fysisk funksjonsevne. Si fra til oss om allergier eller andre sensitviteter så skal vi tilrettelegge så godt vi kan.

Person_sort_rgb

Hva skjer når du kommer til senteret?

Mange kommer i kontakt med oss for første gang ved ringe eller sende oss en sms eller e-post. Det er også vanlig at en person/ instans i hjelpeapparatet tar kontakt på brukerens vegne og bestiller tid for en førstegangssamtale. Noen møter også rett opp å døren uten forhåndsavtale. Vi anbefaler å ringe eller sende sms på forhånd i disse Covid-19 tider, så setter vi av en tid til deg. På førstegangs-samtalen får du informasjon om tilbudet, slik at du kan kjenne etter om dette er noe som passer for deg i ditt liv, akkuratt nå.En førstegangssamtale er ikke forpliktende, og du kan avslutte oppfølging når du selv ønsker det.

Deretter settes det opp avtaler med din veileder og oppfølgingen kan starte. Mange ønsker individuelle samtaler hvor formålet er å bearbeide vanskelige erfaringer etter å ha vært utsatt for seksuelle overgrep. Vi har også ulike gruppetilbud, dette får du informasjon om i førstegangssamtalen.

Alt er gratis og gjøres i ditt tempo sammen med din veileder. Du har tatt det første skrittet med å kontakte oss- sammen finner vi veien videre.

elijah-m-henderson-xcOvbyOEgmc-unsplash