Kurs vi har deltatt på innen kroppsorientert/sensorimotorisk tilnærming

(Siden er under utvikling)

 

Sensory regulation of the traumatized mind- Marti Smith, 2016. I regi av RVTS Øst og Østbytunet behandlingssenter.

 

Barnehøydekonferansen 2021. RVTS Øst og Sør. Hovedtema for konferansen var sansemotorisk regulering

SMART Moves v/ Elisabeth Warner, arrangert av Mari Bræin på RVTS Øst, oktober 2019

Sanseforstyrrelser hos unge og voksne med psykiske lidelser.  I regi av AMAJO. Mai 2022. (Vår ansatt Sara Greger var en av foredragsholderne. )

 

Adult Sensory Profile kurs. Av og med Charlotte Andersen ved Sanseprofilen.dk / SPI Consult. Oktober 2022. Sertifisering i sansesprofilering av voksne

 

REST - Metoden. RESTORATIV SANSETERAPI. Kurs i REST av og med Charlotte Andersen, SPI Consult dk. September 2023.

 

Workshop og kurs i restorativ yoga og hvileterapi. Av og med Marie Haulrik, hvilerum.dk. Sept 2023

 

Sensorimotorisk psykoterapi (nivå 1) I regi av RVTS Vest - 2023

Overskriftsgrad to

Her legger dere brødtekst

Overskriftsgrad tre

Her legger dere brødtekst

charlein-gracia-682270-unsplash