Utsatte

Til utsatte

Etter seksuelle overgrep opplever mange at de har mistet en følelse av trygghet. Ved å gripe tak i det som er tøft, kan du ta denne tryggheten tilbake. Vi tror deg og vi har troen på deg, også når du selv tviler. Du skal få hjelp fra trygge fagmennesker med lang erfaring, som kan romme din historie. Sammen kan vi gjøre den tunge ryggsekken litt lettere å bære.

Seinvirkninger etter seksuelle overgrep kan være mange, som ulike psykiske problemer, konsentrasjons- og lærevansker, dårlig selvbilde, rusmisbruk, angst og depresjon. Det er normale reaksjoner på en unormal hendelse. Hos oss er det plass til alle følelser, tanker og reaksjoner – og til prosesser som kan ta litt tid.

Vi tør å spørre og vi tåler å høre.

Vi forstår at folk er forskjellige og har ulike behov. Derfor setter vi sammen det opplegget som passer best for deg. Vi samarbeider med andre sentre og hjelpetilbud for å gi et tverrfaglig og helhetlig opplegg til alle som kommer hit.

Vi prøver å være tilgjengelige for alle utsatte og pårørende som har behov for råd, veiledning og støtte. Alle ansatte har taushetsplikt. Gi beskjed om du trenger tilrettelegging, tolk eller andre tilpassede tilbud.

Gå til «tilpasset tilbud» på nettsiden for å lese mer om hvordan du tar kontakt og hva som skjer videre da.

Vi er her for deg. Faglig plattform Etiske retningslinjer

julian-hochgesang-EZhDYE7Haow-unsplash

Enesamtaler

Vi kan ikke fjerne det vonde, men vi kan hjelpe deg å finne en måte å leve med det. Med omsorg, tålmodighet, kunnskap og faglig trygghet hjelper vi med å bearbeide det som har hendt og med å rydde opp i det som er vanskelig.

I enesamtalene får du snakke med en faglig veileder ved senteret som har kunnskap om seksuelle overgrep og traumereaksjoner. I første samtale vil vi fortelle deg litt om hvordan vi jobber og hva vi kan hjelpe til med. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å fortelle. Å komme til samtale er helt uforpliktende. Dette innebærer at du har mulighet for videre oppfølging, men at du også kan avslutte når du selv ønsker.

Gruppetilbud

Hos oss kan du møte andre mennesker som har opplevd seksuelle overgrep. Våre gruppetilbud er utelukkende kroppsorienterte traumetilnærminger som traumebevisst yogagruppe og sanse og reguleringsgruppe. Yogagruppen gjøres i samarbeid med Modaka Yogasenter hvor instruktøren har en utdanning innen traumesensitiv yogaprakis via Josesfin Wikstrøms utdanning i Sverige. Sanse og reguleringsgruppen baserer seg på psykoedukativ tilnærming om nervesystem og sansesystemet vårt. Etter kurset får deltakerne tilbud om individuelle timer hvorav kartlegging av egen sanseprofil kan utgjøre en viktig del av oppfølgingen og gi kunnskap om hvilke reguleringsverktøy som vil fungere for deg.

Alle våre gruppetilbud er organisert av senteret og veiledet av minst en faglig veileder, gjerne to.

Vi tilbyr pt. ingen erfaringsdelingsgrupper da vi vurderer at våre rammer med åpningstid kun på dagtid ukedager,- er for mangelfulle for å kunne følge opp og ivareta det som eventuelt settes i gang hos den enkelte i gruppeprosesser. Ta kontakt med oss for mer informasjon om tilbudet.

Sosiale tilbud

De sosiale tilbudene består av ulike aktivitetstilbud og handler om mer enn et sosialt sted å være og noe å gjøre. Det sosiale samværet kan i seg selv være et viktig verktøy. Fellesskap og mestring kan gi deg styrken du behøver for å bygge deg opp igjen.

Alle våre sosiale tilbud er veiledet av en faglig veileder som er ansatt ved senteret. Ta kontakt for mer informasjon om tilbudet. Aktivitetskalender Sosiale tilbud veileder

Hjelp til selvhjelp

Det finnes ressurser i alle mennesker som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når vi møter utfordringer som gjør livet vanskelig. Noen ganger trenger man også veiledning, fellesskap, støtte og verktøy for å mobilisere egne ressurser til selvhjelp. Det får du hos oss.

Alle våre tilbud er basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Når du tar kontakt med oss har du allerede tatt de første stegene og begynt å håndtere utfordringene du har i livet ditt. Arbeid med hjelp til selvhjelp tar utgangspunkt i dine ressurser og din egen forståelse av situasjonen du er i. Hjelp til selvhjelp

Sammen finner vi veien videre.

priscilla-du-preez-9e4n5-xvvbg-unsplash

Skriv til oss her

Person_sort_rgb
Logo_LHBTIQ_logo@2x