Våre samarbeidspartnere

 

SANSEPROFILEN DK / SPI Consult v/ Charlotte Andersen

Charlotte Andersen er forsknings-ergoterapeut, dessuten stifter og eier av SPI-Consult siden 2015. Charlotte er siden 2020 VISO-spesialist ved Neuropsykologisk Klinikk Århus og København på områdene: Autisme og utviklingshemmede barn/voksne, hvor sakene er særlig sammensatt og komplekse.

Charlotte har mer en 20 års erfaring innen psykiatri/psykisk helse: Ambulant, Akutt, døgnbehandling, og almennpsykiatri, herunder 7 år med prosjektledelse.

Hun har en etterutdannelse i utvikling av helseinnovasjon og velferdsteknologi ved Forskerparken i Odense, samt en lang rekke kurs innen sanseintegrasjon, psykologi og psykiatri.

Hun har utført flere publiserte forskningsprosjekter. Charlotte står for kursing i Adult Sensory Profile. Ut over kurs for fagpersoner, tilbyr Charlotte familierådgivning som autismekonsulent, faglig veiledning på komplekse saker, samt særlig tilpasset undervisning og utarbeidelse av Sensory Profile og andre tester for sanseforstyrrelser.

Charlotte er en fagressurs for fagpersoner som arbeider med autisme, handicap, traumelidelser og psykiatri/psykisk helse. Charlotte reiser rundt i hele Danmark samt i utlandet. Vi har vært så heldige å fått Charlotte på besøk hos oss i 2022 hvor vi fikk kursing i "Adult sensory profile".

Høsten  2023 dro vi til Charlotte Andersen i Fredericia, på studietur. Her fikk vi kursing i REST metodikken, (Restorativ Sanse Terapi) som hun har utviklet sammen med Marie Haulrik.

https://www.sanseprofilen.dk/

SAMARBEID

Nok. Elverum sitt formelle samarbeid med Charlotte startet i 2021. Høsten 2022 var Andersen hos Nok. Elverum i 3 dager og ga oss kursing i sanseintegrasjon og sertifisering i kartleggingsverktøyet Adult Sensory Profile. Gjennom året har vi hatt samarbeid og veiledning. Høsten 2023 dro personlagruppen til Danmark /Fredericia fir å lære om og få prøve ut REST metoden og hvileterapi. Fra før av Charlotte Andersen gjennomført et stort pilotprosjekt hvor belyste hvordan tvang og beltefikseringer kan reduseres drastisk ved hjelp av sanseintegrerende øvelser og sanseintegrasjon. Se under.

 

Vi ønsker også å samarbeide med kompetente og erfarne bedrifter som utabeider sensoriske hjelpemidler. På dette omrdet er jo PROTAC ledende.

 

Under vår studiereise i Danmark var vi så heldige å få en hel dag sammen med de dyktige fagpersoner på PROTAC.

Her fikk vi også en forelesning fra Sanne Toft Kristiansen om hennes spennende forskning. Forskningsstudien til PhD. stud Sanne Toft Kristiansen blir publisert høsten 23. Studien går på effekten på bruk av kuledyner  hos deprimerte voksne med store søvnvansker/insomnia.

 

Sanne Toft presenter sin spennende studie

Hos PROTAC fikk vi også prøve ut en hel rekke flotte hjelpemidler og sansestimulerende verktøy.

 

Vi ser frem til videre spennende samarbeid!

 

Overskriftsgrad to

Overskriftsgrad tre

Her legger dere brødtekst

bruce-dixon--lYtsl62gyU-unsplash_sh