Velkommen uke 11

Velkommen til uke 11.🌞 Vanlige åpningstider med unntak av tirsdag 14.3 – Da arrangerer vi en stor fagdag sammen med RVTS Øst på Helsehuset i Elverum. 130 representanter fra våre 8 bidragskommmuner og fra mange ulike sektorer samles denne dagen for å lære mer om seksuelle overgrep og skadelig/problematisk atferd blant barn og unge. 🙌