FAGDAG 14.MARS OM SEKSUELLE OVERGREP OG SKADELIG SEKSUELL ATFERD

Sammen med Ane Heiberg Simonsen og Rona Eriksen Andersgaard fra RVTS Øst arrangerer vi en spennende fagdag på Helsehuset tirsdag 14.03. Trykk på lenken for å komme til invitasjonen.

https://www.canva.com/design/DAFDe_SHwno/6UJSlEd-JJKFpgwcypz0hQ/watch?utm_content=DAFDe_SHwno&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Her inviterer vi til en innholdsrik fagdag hvor du kan bli oppdatert på det «siste« innen tematikken seksuelle overgrep mot barn- både forebygging , avdekking og håndtering.

Du vil her bli godt kjent med gode gratisressurser og verktøy som vil hjelpe deg i din rolle – der du kommer i befatning med disse temaene.  

Ikke minst skal vi få lære mer om problematisk og skadelig seksuell atferd blant barn og unge (SSA).  

Se invitasjon for praktisk info og  utfyllende informasjon om dagen.

Hver bidragskommune til Nok. Elverum vil få noen gratisplasser reservert for sentrale stillinger i kommunen som er berørt av denne tematikken.

Disse plassene fordeles i dialog mellom Nok. Elverum og senterets kommune-kontakt. Øvrige plasser er det først til mølla som gjelder.

Informasjon om arrangement:

Spesialrådgiverne Ane Heiberg Simonsen og Rona Andersgaard er to kunnskapsrike, dyktige foredragsholdere fra RVTS Øst. De  vil belyse tematikken gjennom tradisjonelt foredrag og fagpåfyll – men også gjennom nettressursen og verktøyet «Snakke med barn». Derfor oppfordres det til at flest mulig tar med pc eller nettbrett. (Trenger 1 pc/nettbrett pr gruppe på 4-5 stk. )

Gjennom spill-simulering med avatarer vil deltakere benytte og kunne anvende ny kunnskap på en helt annen måte enn ved å bare være passivt lyttende. Vågemot til å spørre og ta de vanskelige samtalene kommer ofte gjennom erfaring og trygget i egen rolle. Det kommer ikke av seg selv- derfor må vi øve.

NB: Det vil også bli en egen bolk med parallellsesjon for kursdeltakere i ledende stillinger som ønsker å se nærmere på hvordan man kan implementere gode ressurser innen temaer som vold, traumer, overgrep, migrasjon og selvmordsforebygging i sin enhet/tjeneste/kommune/instans. Spesifiser derfor i påmeldingen dersom man ønsker å delta på denne bolken.

Deltakerne vi få kaffe/te og enkel lunsj og frukt/kake.

Angående parkering så oppfordres det til samkjøring og å komme i god tid.

Parkering foran/ved Helsehuset fordrer urskive og at man må flytte på bilen i løpet av dagen. Det oppfordres derfor til å parkere litt utenfor, for eksempel ved Kiwi Fjeldseth, gamle slakteriet, tidligere helsestasjon, ved sykehuset og ellers der man finner parkering i nærheten av Helsehuset, Kirkevegen 47.

Påmeldingsfrist vil bli 24.02.23, og skjer ved å sende en e-post til post@nokelverum.no.

Påmeldingen er bindende, refunderes ikke og faktura sendes ut i etterkant

Ved påmelding oppgi:

Navn på deltaker, deltaker sin enhet/avdeling og kommune, deltakers e-postadresse og faktura adresse skal oppgis. (Evt. allergier oppgis også her)

Du vil få en mail med bekreftelse på at deltakelsen er registrert, da er påmeldingen bindende. Ved avlysning vil ikke kursavgiften bli refundert, heller ikke dersom man selv ikke møter eller blir syk.

Velkommen til en viktig fagdag.