Velkommen til ny uke- uke 3.

Husk at det er bytte av fast yoga-gruppedag til torsdager fra og med denne uka.

For deg som benytter yogatilbudet og for deg som er interessert- møt opp på yogamøte på onsdag 18.01 kl 13. Det er Anette Sveen som jobber hos oss som holder møtet- Hun er fast kontaktperson for yogatilbudet fra Nok.Elverum. Vi kommer her med litt ny informasjon om hvordan vi kan følge opp hver enkelt sin yogapraksis på en best mulig måte- slik at du får mest mulig ut av denne måten å ta kontakt med kroppen på.