Velkommen til uke 44

Legg merke til at personalgruppen er på kurs onsdag og torsdag denne uka.