Velkommen til uke 43

Onsdag 26.10 kl 10 – 12 er første gruppesamling, det foregår i 2 etg. Det er Sara og Anna som er gruppeledere. De som har fått plass har fått beskjed. Nye grupper settes opp fortløpende.