Nye smitteverntiltak fra uke 49

Det har igjen oppstått en økende smittesituasjon rundt oss og stadig får vi høre om nye utbrudd av Omikron- varianten som smitter så lett. I tillegg går vi inn mot en julehøytid. Dette til sammen gjør at vi nå hever tiltaksnivået fra og med mandag 6.12 og inn mot juleferiens start fredag 24.12. Senteret holder åpent, men vi gjør noen tilpasninger og innfører tiltak for å hindre smitte så godt vi kan. Fra mandag 6.12 t.o.m 23.12 gjelder derfor følgende smitteverntiltak ved Nok Elverum:

– Oppfordring om at samtaler/oppfølging heretter foregår på telefon eller Teams, eller som “walk&talk” utendørs. Avtal sammen med din veileder hvordan dere løser det best mulig.

– Våre lokaler er små, så det er umulig å holde 1-2 meters avstand overalt. Vi ser oss derfor nødt til å avlyse sansegrupper, åpent hus og juleavslutningen den 22.12.

Så minner vi igjen om å ha god håndhygiene, holde avstand og at man holder seg hjemme hvis man føler seg syk. Sett deg også inn i og forhold deg i tillegg til din hjemkommunes lokale smittevernstiltak