Pårørendetilbud hos oss

Nok.Elverum er et gratis hjelpetilbud til overgrepsutsatte – men også for de pårørende . Det er en gruppe som ofte kan bli litt glemt i hjelpeapparatet. Som pårørende til en person du står nær og som du ser at strever – kan du sitte inne med mange spørsmål, tankekaos og ulike følelser som du har behov for å snakke om. Nok.sentrene er her også for deg, enten du er forelder/ foresatt, annet familiemedlem, partner/kjæreste eller venn. Vi vil også kunne bistå med å komme i kontakt med andre relevante instanser der det blir akuelt. Vi har egen pårørendeansvarlig som sammen med deg finner ut av veien videre.