Lavterskel hjelpetilbud og fagressurs om seksuelle overgrep

Nok.-sentrene

Nok. er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Finn ditt nærmeste senter her.

Skjermbilde 2020-08-27 kl. 23.38.16

Nok. Norge

Paraply­organisasjon til Nok.-sentrene jobber for at utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende skal få et likeverdig tilbud uansett hvem de er og hvor i landet de bor.

Faglig plattform

Her kan du lese om det faglige grunnlaget for alle sentrene som er tilknyttet Nok.

Døgnåpen telefon for seksuelt misbrukte 800 57 000