Velkommen til uke 26.

Merk at siste åpent hus og yogagruppe før sommerferieavvikling er denne uke. Vær velkommen.