Velkommen til uke 48

Velkommen til ny uke. Grunnet etterspørsel på indivduelle oppfølgingstimer etter sansegruppe blir det ikke åpent hus/tematimen denne måneden.