Oppstart av tilbud i mars

9 mars starter vi opp igjen gruppetilbudene som har vært nede på grunn av sterke smittestriksjoner i begynnelsen av 2022. Sanse og reguleringsgruppene begynner derfor opp igjen to onsdager i måneden for alle aldersgrupper. Første onsdag med gruppe er 9 mars, neste er 23 mars fra kl 11.30 til 13.30. Påmelding på 97159810 innen kl 15. dagen før. Det er ikke en lukket gruppe, det blir ikke lagt opp til stor grad av erfaringsdeling, men et kurs/ læring om ditt sansesystem og hvordan det kan være til hjelp for deg i en krevende hverdag etter erfaringer med traumatisk stress. Kursholder er Sara og Tove er også med fra de ansatte. Vær velkommen !

30 mars starter vi opp igjen med temasamlinger siste onsdag i måneden og påfølgende åpent hus / lunsj fra 12.30 til 13.30.