SMITTEVERN NOK ELVERUM FRA UKE 3

💚Vi går inn i en periode hvor det er varslet mye smitte fremover. Vi forsøker likevel å holde oppfølgingstilbudene våre åpne så mye som er smittevernsmessig forsvarlig innenfor de rammer og ressursser vi råder over. Ta kontakt med din veileder ift om samtalene skal skje innendørs eller digitalt. Følg med på våre nettsider og Facebook for plutselige endringer. Ta vare! 💚