Uke 42 på Nok. Elverum

🍁Tilbud i uke 42 på Nok.Elverum: Foruten samtaler, veiledning, kurs og møtevirksomhet har vi som vanlig yogagruppe på onsdager kl 14.00 og åpent hus tilbud m/ Sara fra 11.30 – 13.30. Husk påmelding senest dagen før. 🍂🍁Fra 1 nov. vil det bli endringer i åpent hus tilbudet. Vi fortsetter med temadag og lunsj siste onsdag i måneden. De andre onsdagene vil vi starte opp med sanse og reguleringsgrupper m/ Sara. Gruppene vil bli delt inn i over og under 24 år. Mer informasjon om dette kommer, og spør oss gjerne om du har spørsmål om dette.🍁🍂🍁