Åpent-hus og grupper frem til jul

Som vi lanserte på allmøte i september ønsker vi å åpne opp for noe gruppevirksomhet igjen. Vi må dog ta hensyn til ulike behov og ønsker- samt se på de ressursene vi har til rådighet. Vi er i sluttspurten av utformingen av et nytt gruppetilbud som kan favne mange, og i tilegg holde på tema-dagene den siste onsdagen i måneden. Det vil innebære noen endringer i “Åpent hus “tilbudet. Følg med på våre nettsider og Facebooksider om nytt gruppe og åpent hus tilbud frem mot jul. Minner om at onsdag 27.oktober kommer Heidi Cicilie Rønning og snakker om pårørende-prosjektet hos oss som vi har gående. Den 24 nov kommer Gry Bodil Ås fra Elverum kommune og snakker om tilbudet “Fritid med bistand”. Husk at påmelding gjelder fortsatt, slik vi informerte om på allmøte i sept.

Vær velkommen