#NULLVISJON – SEKSUELLE OVERGREP

Sentrene har i uke en 35 en sosiale medier- kampanje inn mot valget og ønske vårt er å vekke politikerne og gå for en nasjonal satsning på nullvisjon for seksuelle overgrep. Følg med på Nok.sentrens Instagram og Facebooksider.