Informasjon om sommerferieavvikling

Ansatte på Nok. Elverum tar ferie i uke 28, 29 og 30 og da er senteret sommerstengt. Nok.Hamar holder åpent med redusert bemanning i disse ukene, og brukere av vårt senter er velkommen til å ta kontakt ved særskilt behov. Vi henviser i denne perioden også til nasjonal hjelpetelefon for overgrepsutsatte som er døgnåpen og gratis å ringe. Den er betjent av de ansatte ved SMISO Vestfold og har nummer: 800 57 000. 

Vi henviser ellers til nasjonale og lokale hjelpetjenester og hjelpetelefoner på våre Facebooksider. Vi har vanlige åpningstider fra uke 31, og da starter også yogagruppen opp igjen, på onsdager kl. 14.00.

GOD SOMMER!