SMITTEVERNTILTAK UKE 21

Flere kommuner rundt har nå innført rødt nivå og skjerpede smitteverntiltak. Vær obs på at endringer i vårt tilbud kan komme raskt. La oss krysse fingrene for at dette ikke blir langvarig.